СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДИЖИТАЛ СОЁЛЫН НӨХЦӨЛ, БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.