Хүсэлт илгээх

Та энэхүү файлыг үзэхийн тулд нэвтрэх шаардлагатай

Нэвтрэх

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн системийн гарцыг удирдлагын шийдвэр гаргалтанд оновчтой ашиглах нь /Аялал жуулчлалын салбарын жишээн дээр/

  1. И-мэйл хаяг нь файлыг явуулахад ашиглагдана.
  2. Файл