СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн системийн гарцыг удирдлагын шийдвэр гаргалтанд оновчтой ашиглах нь /Аялал жуулчлалын салбарын жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.