СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"Эрчим" хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах боломж, арга зам

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батмөнх, Ариунзаяа
dc.contributor.author Одонцэцэг, Учрал
dc.date.accessioned 2020-07-07T07:32:41Z
dc.date.available 2020-07-07T07:32:41Z
dc.date.issued 2020-07-07
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1949
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажил нь үйл ажиллагаагаа явуулаад багагүй хугацааг элээн зах зээл дээр өөрийн гэсэн байр суурийг аль хэдийнээ олж чадсан хэдий ч хамгийн гол зүйл болох бүтэц, зохион байгуулалт дээр хайхрамжгүй хандсанаас үүсэн үйлчлүүлэгч ихсэх үед хөрвөх чадваргүй, мөн тэрхүү үйлчлүүлэгчийг хүлээн авах үед эсрэгээр эмх замбараагүй байдал үүссээр байгаа “Эрчим” хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагын дотоод зохион байгуулалт болон байгууллагаас шалтгаалалгүйгээр өрнөж байдаг бизнесийн гадаад орчны талаарх судалгааг макро түвшинд судлан, үйл ажиллагаагаа сайжруулахад тулгамдаад буй асуудлуудыг оновчтой тодорхойлж, боломж, арга замуудыг эрэлхийлэхэд оршино. Эдгээр үүсээд байгаа асуудлуудыг илрүүлэхийн тулд олон талт судалгааг түүнд тохирсон судалгааны аргыг ашиглан мэдээллийг анхдагч болон хоёрдогч эх сурвалжаас цуглуулна. Эдгээр мэдээлэл болон судалгаанд тулгуурлан асуудлыг оновчтой тодорхойлох нь чухал юм. Судалгаандаа “Эрчим” үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагын ажилчид болон үйлчлүүлэгчдийг түлхүү хамруулснаар удирлага болон зохион байгуулалттай холбоотой гаргадаг алдааг үнэн зөвөөр илрүүлэх боломж үүснэ. Мөн түүхий эд материал болон хоолны орц, гарцанд хэмжилт хийснээр бүтээгдэхүүний чанар болон худалдан авалт, борлуулалт зэрэг үйлдвэрлэлийн үйл явц, үйлчилгээг үзүүлэхэд гардаг асуудлуудыг илрүүлэх цаашлаад сар бүр зайлшгүй гардаг зардлууд, өдөр тутмын орлого болон зарлага, ихэнх өдрүүдэд эрэлттэй байдаг хоол зэргийг тодорхой болгон, мизо орчны шинжилгээ болох санхүүгийн шинжилгээ, хүний нөөц, гадаад болон дотоод орчны судалгаа шинжилгээг хийж гүйцэтгэсэн болно. Эдгээрийн үр дүнд хоол, ундааны салбараар үйл ажиллагаа явуулж буй ААН болон ЖДҮ-ийн бизнесийн төлөвлөлт болон бүтэц, зохион байгуулалтын тал дээр анхаарах ёстой асуудлуудын талаар тодорхой ойлголт өгөх, түүнчлэн “Эрчим” хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагын цаашид өргөжих, үйл ажиллагаагаа сайжруулахад чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. en_US
dc.subject Хоол, ундааны салбар, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллага, бүтэц, зохион байгуулалт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, судалгаа, шинжилгээ, хоолны цэс, технологийн карт, хоолны чанар, хоолны орц, хоолны гарц, цайны цаг, зах зээл, эрэлт хэрэгцээ, хөрвөх чадвар, хүний нөөц, ажил үүргийн тодорхойлолт, сэтгэл ханамж, ашиг орлого, үр дүн, сайжруулах, боломж, асуудал илрүүлэх, арга зам. en_US
dc.title "Эрчим" хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах боломж, арга зам en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Сономдорж, Норжинлхам


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах