СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"Эрчим" хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах боломж, арга зам

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.