СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Харилцагч төвтэй байгууллагын бодлогын үр нөлөөг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.