СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХУДАЛДАН АВАХ ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАД ФЕЙСБҮҮК ДЭХ КОНТЕНТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ (Гоо сайхны салбарын жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.