СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Иргэдийн банкны харилцагчийн туршлагад нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.