СЭЗИС - Бүтээлийн сан

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ДЭД БҮТЦИЙГ ДИЖИТАЛ ЧАДАМЖИЙН ТӨЛӨВШЛӨӨР ҮНЭЛЭХ НЬ /СЭЗИС-ийн ЖИШЭЭН ДЭЭР/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.