СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлтийн санхүүжүүлэлтийн хүртээмжийг сайжруулах нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Чимэдгочоо, Өнөржаргал
dc.contributor.author Баттулга, Төгөлдөр
dc.date.accessioned 2020-07-03T10:33:35Z
dc.date.available 2020-07-03T10:33:35Z
dc.date.issued 2020-07-03
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1907
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлаар эрүүл мэндийн даатгалын сангаас иргэдэд олгодог эмийн үнийн хөнгөлөлтийн хүртээмжийн талаар судалж иргэдэд тулгарч буй асуудал, эмийн санд олгож буй эмийн санхүүжилт, эм хөнгөлөлттэй үнээр олгож буй нөхцөл байдалд судалгаа хийсэн. ЭМДЕГ-ын статистик тоон мэдээ цуглуулж, иргэд болон эмийн санчтай асуулга ярилцлага хийж, тоон болон чанарын, шинжилгээ хийж гарсан үр дүнг эрх бүхий байгууллагад зөвлөмж болгон өгөх зорилго тавин бичсэн. en_US
dc.subject Эрүүл мэнд, даатгалын сан, даатгал, эмийн үнэ, хөнгөлөлт, санхүүжүүлэлт en_US
dc.title Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлтийн санхүүжүүлэлтийн хүртээмжийг сайжруулах нь en_US
dc.title.alternative Increase the funding of discounted drug price provided by the Health Insurance Fund en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах