СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Монголын цахим худалдааны вэбсайтуудын гүйцэтгэлийг "UX Design" ашиглан сайжруулах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.