СЭЗИС - Бүтээлийн сан

МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГ-100 ЖИЛД: ОЛОЛТ АМЖИЛТУУД, ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.author Цэдэвсүрэн, Даваадорж
dc.date.accessioned 2015-11-26T05:09:37Z
dc.date.available 2015-11-26T05:09:37Z
dc.date.issued 2015-11-26
dc.identifier.isbn 978-99962-2-867-4
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/189
dc.description.abstract Монголын эдийн засгийн туулж өнгөрсөн 100 жилийг хураангуйлан дүгнэвэл нийгмийн гурван байгуулал, тогтолцооны түүх. 1911 онд Монгол орон тусгаар тогтнолоо сэргээж, 1940 он гэхэд феодализмаас ангижирч, хамжлагат ёсыг халж, сүм хийдэд байсан олон лам нар ажил хөдөлмөр, аж ахуй эрхлэх болж үндэсний эдийн засгийн суурь тавигдав. 1940-1990 онуудад социализм хэмээх нийгмийн тогтолцооны үр өгөөж тун чамлалтай байсан учир хөгжих боломжгүй хоцорчээ. 1991 оноос Монгол орон зах зээлийн эдийн засагт шилжиж, эхэн үедээ үлэмжхэн хүндрэлийг давж, эдүүгээ эдийн засгийн өсөлт түргэсэв. Монголын эдийн засгийн өнөөгийн өсөлтийн хүртэц өгөөж бүрэн хангалттай бус байгааг ДНБ-ний үйлдвэрлэл, хуваарилалт, өрхийн орлого, зарлага, хүн амын хэрэглээний үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан судалгаа, дүгнэлт хийсэн болно. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.relation.ispartofseries МОНГОЛЫН НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД;
dc.title МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГ-100 ЖИЛД: ОЛОЛТ АМЖИЛТУУД, ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД en_US
dc.type Article en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах