СЭЗИС - Бүтээлийн сан

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮС НУТГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ (Архангай аймаг, Их тамир сумын Тайхар чулууны жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.