СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Венчур капиталын сангаар дамжуулан Монголын ХАА-н салбарыг хөгжүүлэх боломж

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.