СЭЗИС - Бүтээлийн сан

БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДЭЭД БОЛОН ДУНД ШАТНЫ УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН MBA ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.