СЭЗИС - Бүтээлийн сан

БНСУ-ЫН ЖУУЛЧДЫН МОНГОЛ УЛСАД АЯЛАХ ЗАН ТӨЛӨВИЙН СУДАЛГАА

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батмөнх, Ганшагай
dc.contributor.author Эрдэнэбатхаан, Энхмөнх
dc.date.accessioned 2020-07-01T10:34:22Z
dc.date.available 2020-07-01T10:34:22Z
dc.date.issued 2020-07-01
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1876
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажил нь юуны түрүүнд БНСУ-ын жуулчдад Монгол Улс руу аялахаас өмнө хаанаас мэдээллээ авдаг, ямар бүрэлдэхүүнээр ирж аялдаг гэх мэт хамгийн эхний алхам зүйлсүүдийг судлаж дараа нь ирээд юу үзэж ямар газруудаар аялах хүсдэг зэрэг аялалын хүчин зүйлсийг тогтоож түүнд тохирсон аялалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгохын тулд зорилтот түүврийн хэмжээнд хараахан хүрээгүй ч гэсэн судалгааг авсан болно. en_US
dc.subject БНСУ-ЫН ЖУУЛЧИД en_US
dc.subject ЗАН ТӨЛӨВИЙН СУДАЛГАА en_US
dc.title БНСУ-ЫН ЖУУЛЧДЫН МОНГОЛ УЛСАД АЯЛАХ ЗАН ТӨЛӨВИЙН СУДАЛГАА en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах