СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Гадаад харилцааны албаны үйл ажиллагааны бүртгэлийн систем /Үндэсний статистикийн хорооны жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.