СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Эрт илрүүлэлтийн систем /Early warning system/-ийг ашиглан банкны зээлийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх аргачлалыг сайжруулах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.