СЭЗИС - Бүтээлийн сан

“ХЭТ ХҮЧ ХХК”-Н БАЙШИН ҮЙЛДВЭРЛЭХ КОМБИНАТ ТӨСЛИЙГ “IRON TRIANGLE” ЗАГВАРААР ТӨЛӨВЛӨХ НЬ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Лхагвасүрэн, Эрхэмбаяр
dc.contributor.author Энэбишийн, Энхзаяа
dc.date.accessioned 2020-07-01T08:43:51Z
dc.date.available 2020-07-01T08:43:51Z
dc.date.issued 2020-07-01
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1865
dc.description.abstract 1950 оноос эхлэн өнөөг хүртэл төслийн арга зүй болон үйл ажиллагааны чиглэлүүд нь эрчимтэй хөгжсөөр байна. Төслийн удирдлагын хөгжлийн үйл явцад олон тооны шинэлэг арга аргачлал, арга зүй гарч ирсэн юм. Он цаг өнгөрөх тусам төсөл гэх ойлголт нь тэлж, төслийн хүрээнд хийгддэг ажлууд нь нэмэгдсээр байсан тул төслийг удирдахад хүндрэл бэрхшээлүүд тулгарсан. Гэвч төсөл бүрт цаг хугацаа, цар хүрээ, өртөг шаардлагатай тул эдгээрийг төслийн гурвалсан хязгаарлалт (Iron triangle) гэж нэрлэн тэдгээрийн хоорондын хамаарлыг ойлгож, төслийг удирдахыг чухал гэж үзсэн юм. Iron triangle буюу төмөр гурвалжин нь төслийг удирдахад эмх цэгцтэй байдлыг бий болгодог. Төслийн удирдлагын хувьд энэхүү төмөр гурвалжингийн хувьсал хэрхэн яаж хийгдсэнийг судаллаа. Судалгааны ажлын хүрээнд “Хэт хүч ХХК”-н барилга нэгтглийн төлийн дэд хэсэг болох байшин үйлдвэрлэх камбинат төсөлд тохирсон гурвалсан хязгаарлалтуудыг гарган, түүнд үндэслэн төслийн төлөвлөгөөг хийж гүйцэтгэсэн болно. en_US
dc.subject Төсөл, төслийн удирдлага, төслийнн хязгаарлалт, төмөр гурвалжин, ажайл гурвалжин, цар хүрээ, цаг хугацаа, өртөг, үнэ цэнэ, чанар en_US
dc.title “ХЭТ ХҮЧ ХХК”-Н БАЙШИН ҮЙЛДВЭРЛЭХ КОМБИНАТ ТӨСЛИЙГ “IRON TRIANGLE” ЗАГВАРААР ТӨЛӨВЛӨХ НЬ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах