СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Business valuation and prediction of the stock price (in case of APU JSC)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.