СЭЗИС - Бүтээлийн сан

“ӨРХИЙН АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШНИЙ СУУРЬ СУДАЛГАА”

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.