СЭЗИС - Бүтээлийн сан

“ЗЭЭЛИЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАД ХААЛТТАЙ КОМПАНИЙН БИЗНЕСИЙН ҮНЭЛГЭЭГ АШИГЛАХ НЬ” /Ноолуурын салбарын жишээн дээp/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.