СЭЗИС - Бүтээлийн сан

СВИФТ ашиглан компаний мөнгөн хөрөнгийн удирдлагыг сайжруулах боломж, туршлага, арга зам

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.