СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Залиланд нөлөөлөгч хүчин зүйлс ба түүнийг бууруулах арга зам.

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.