СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Z үеийхэнд зориулсан аялал жуулчлалын компани байгуулах бизнэс төлөвлөгөө

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.