СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Цагаан хоолны ресторанаар үйлчлүүлэгчдийн зан төлөвийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.