СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Б, Амарсанаа
dc.contributor.author Отгонбаатар, Доржпүрэв
dc.date.accessioned 2020-06-30T09:50:26Z
dc.date.available 2020-06-30T09:50:26Z
dc.date.issued 2020-06-30
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1842
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажилд эрдэнэс таван толгойн нүүрс тээвэрлэлтийн асуудлыг авч үзэж, нүүрс тээвэрлэлтийн үед гарч буй асуудлууд болон түүнээс үүдэн гарч буй хохирлыг судалж түүнийг бууруулах арга замуудыг тодруулсан болно. en_US
dc.subject тээвэрлэлт, Эрдэс таван Толгой en_US
dc.title ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах