СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ХЭРЭГЛЭГЧИД ЧИГЛЭСЭН ХАРИЛЦААНЫ МАРКЕТИНГИЙН ТАКТИКУУД НЬ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭНЧ БАЙДАЛД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ /ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН ЖИШЭЭН ДЭЭР/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.