СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Монголын хувьцаат компаниудын ногдол ашгийн шийдвэр гаргалтад нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.