СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ажлын байрны сэтгэлзүйн аюулгүй байдал нь ажилчдын бүтээлч сэтгэлгээнд нөлөөлөх судалгаа (Арилжааны банкны жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.