СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хэрэглэгчийн амьдралын хэв маяг нь интернэтээс худалдан авах зан төлөвт нөлөөлөх нөлөөллийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Тэрбиш, Алтангэрэл
dc.contributor.author Баяраа, Эмүүжин
dc.date.accessioned 2020-06-30T05:07:07Z
dc.date.available 2020-06-30T05:07:07Z
dc.date.issued 2020-06-30
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1823
dc.description.abstract Уг судалгааны ажлаараа хэрэглэгчдийн амьдралын ялгаатай хэв маягийг судлах, тухайн хэв маяг интернэт худалдан авалтанд хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлж, түүнд тулгуурлан бизнесийн байгууллагын цаашдын үйл ажиллагаанд санал, зөвлөмж боловсруулсан болно. en_US
dc.subject Судалгаа en_US
dc.subject Амьдралын хэв маяг en_US
dc.subject Онлайн en_US
dc.subject Интернэт en_US
dc.subject Зан төлөв en_US
dc.title Хэрэглэгчийн амьдралын хэв маяг нь интернэтээс худалдан авах зан төлөвт нөлөөлөх нөлөөллийн судалгаа en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах