СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Ажлын орчин ажлын ханамжид нөлөөлөх нь (Олд Констракшн жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.