СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бялуу хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Т, Төгөлдөр
dc.contributor.author Энхтөр, Мишээл
dc.date.accessioned 2020-06-30T04:24:36Z
dc.date.available 2020-06-30T04:24:36Z
dc.date.issued 2020-06-30
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1813
dc.description.abstract Энэ судалгаа нь Улаанбаатар хотод оршин сууж буй иргэдийн бялуу хэрэглэх зан төлөвийг тодорхойлохыг зорин онолын судалгаа болон эмпирик судалгаа зэргийг хийж гүйцэтгэлээ. Энэ судаллагаанд Улаанбаатар хотод байрлах 6 дүүргийн 400 иргэдээс санамсаргүй түүврийн аргаар авсан судалгаанд тулгуурлан бялуу үйлдвэрлэгч хувь хүн болон байгууллагуудад санал зөвлөмж боловсруулсан. en_US
dc.subject судалгаа en_US
dc.subject Хэрэглэгчийн зан төлөв, бялуу, бялуу хэрэглэгч, эрэлт en_US
dc.title Бялуу хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах