СЭЗИС - Бүтээлийн сан

“ДАДЛАГЫН АЖИЛ, КЕЙС СУРГАЛТЫГ ЖДҮ-ИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ХЭЛБЭРЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГАХ”

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.