СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Мөнгөн тэмдэгт, үнэт цаас, төлбөр тооцооны хэрэгсэл хуурамчаар бэлтгэх, ашиглах түүнээс урьдчилан сэргийлэх шийдвэрлэх арга зам

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Лхагвасүрэн, Хаш
dc.contributor.author Баасансүрэн, Халиут
dc.date.accessioned 2020-06-30T03:48:16Z
dc.date.available 2020-06-30T03:48:16Z
dc.date.issued 2020-06-30
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1806
dc.description.abstract Мөнгөн тэмдэгт, үнэт цаас, төлбөр тооцооны хэрэгслийг хуурамчаар үйлдэх бэлтгэх, мэдсээр байж өөрт хадгалах, ашиглах, зөөвөрлөх, тараасан хувь хүн, хуулийн этгээдийн тоо өсч 2002 оноос хойш мөнгөн тэмдэгтийн эзлэх жингээр 35,6 хувиар ихэссэн бөгөөд энэ төрлийн эдийн засгийн гэмт хэрэгт санаатай болон болгоомжгүй байдлаар өртөх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зохицуулалт бүхий эрх зүйн орчин манай улсад хараахан бүрэлдээгүй байна. Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд Ром-Герман, Англи-Саксон, Социалист эрх зүйн бүлтэй орны дагаж мөрдөж буй хэм хэмжээ, эрх зүйн орчныг судлан манай улс тухайн төрлийн гэмт хэргээс хэрхэн урьдчилан сэргийлж болох арга замын тухай дипломын ажиллабар болно. Судалгааны явцад гаргасан дүгнэлтэд тулгуурлан хэрэгжүүлж болохуйц эрх зүйн зохицуулалтыг санал, зөвлөмж хэсэгтээ тусгав. Судалгааны ажлын арга зүйн хувьд анализын арга, түүхчлэлийн арга, харьцуулалтын арга, асуулгын арга, хэрэглээний арга зүйг тус тус ашиглалаа. en_US
dc.subject Хуурамч мөнгөн тэмдэгт, төлбөр тооцооны хэрэгсэл хуурамчаар үйлдэх, бэлтгэх, ашиглах, мөнгөн тэмдэгт, мөнгөн дэвсгэр, үнэт цаас хуурамчаар бэлтгэх, хуурамчаар үйлдэх, бэлтгэх, ашиглах, хуурамч мөнгө хадгалах, ашиглах, зөөвөрлөх, тараах en_US
dc.title Мөнгөн тэмдэгт, үнэт цаас, төлбөр тооцооны хэрэгсэл хуурамчаар бэлтгэх, ашиглах түүнээс урьдчилан сэргийлэх шийдвэрлэх арга зам en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах