СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Арбитрын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дах шинжээчийн эрх зүйн байдлын судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Болдбаатар, Дэлгэрмаа
dc.contributor.author Идэрзаяа, Халиунаа
dc.date.accessioned 2020-06-30T03:10:53Z
dc.date.available 2020-06-30T03:10:53Z
dc.date.issued 2020-06-30
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1799
dc.description.abstract Уг судалгааны ажлын хүрээнд арбитрын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дах шинжээчийн оролцоог судалж, шинжээчийн оролцоо нь бусад хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанаас ялгаатай байдал, түүний онцлог шинж чанарыг логик- анализын арга зүй, дескриптив арга зүй, харьцуулалтын арга зүйн аргад үндэслэн судална. Судалгааны ажлын хүрээнд арбитрын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож буй шинжээч нь бусад эрх зүйн маргаанд оролцож буй шинжээчдээс ялгаатай эрх зүйн байдалд байдаг гэж таамаглал дэвшүүлж, түүнд тохирсон журам дүрэм шаардлагатай гэсэн таамаглал дэвшүүлж байна. en_US
dc.title Арбитрын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дах шинжээчийн эрх зүйн байдлын судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах