СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Монгол улс дах гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчныг боловсронгуй болгох асуудал (Казахстан, БНХАУ-тай харьцуулсан жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.