СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Арилжааны банкуудын брэндийн зан чанарыг тодорхойлох судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Тамир, Төгөлдөр
dc.contributor.author Мөнхжаргал, Бат-Оргил
dc.date.accessioned 2020-06-29T09:06:30Z
dc.date.available 2020-06-29T09:06:30Z
dc.date.issued 2020-06-29
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1774
dc.description.abstract 1997 оноос хойш хувь хүний зан чанарыг компаниуд өөрийн брэнддээ шингээн судлан, уг судлагдахуун эрчимтэй дэлхий даяар хөгжиж эхэлсэн. Брэндийн зан чанар нь мэдээжийн хэрэг бусад брэндээс таних гол хүчин зүйл юм. Харин Монгол улсын хувьд хамгийн өрсөлдөөн ихтэй хамгийн ихээр хөгжсөн салбар бол яах аргагүй арилжааны банкнууд билээ. Арилжааны банкнууд хуучин актив буюу хөрөнгийн хэмжээгээр өрсөлддөг байсан цаг ард хоцорч үйлчилгээ, брэндинг, зорилтот хэрэглэгч гээд нэгнээсээ ялгарах аргыг хайсаар хөгжсөөр байгаа билээ. Уг судалгааныхаа хүрээнд Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг банкны зах зээлийн 95%-г эзэлдэг топ-6 арилжааны банкнууд тус бүр брэндийн ямар хувийн шинж чанарыг илэрхийлж байна, уг зан чанаруудыг хэрэглэгчид хэрхэн хүртэж байгааг хэмжин харьцуулахыг зорьлоо. Судалгааны үр дүнд арилжааны банкууд брэндийн зан чанарыг үйл ажиллагаа болон түүнийгээ маркетингийн үйл ажиллагаараа илэрхийлсэнээр зорилтот хэрэглэгчдийнхээ зан чанарыг илтгэж байгаа эсэхийг тодорхойлсон ба брэндийн зан чанарууд хэрэглэгчийн тухайн брэндэд итгэх, үнэнч байхад нөлөөлдөг эсэх нөлөөллүүдийг тодорхойлсон болно. en_US
dc.subject Брэндийн зан чанар en_US
dc.subject арилжааны банк, en_US
dc.title Арилжааны банкуудын брэндийн зан чанарыг тодорхойлох судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах