СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Төслийн хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтад зардал-үр өгөөжийн шинжилгээг хэрэглэх нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Түдэв, Оюунгэрэл
dc.contributor.author Баасгай, Баярцэцэг
dc.date.accessioned 2020-06-29T08:16:56Z
dc.date.available 2020-06-29T08:16:56Z
dc.date.issued 2020-06-29
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1767
dc.description.abstract Тус судалгааны ажлаараа СЭЗИС-ийн БУТ-ийн захиалгаар Азийн Хөгжлийн Банкны төслийн бэлтгэл үе шатанд ашигладаг зардал-үр өгөөжийн шинжилгээг хийдэг туршлагыг судалж, төслийн удирдлагын хичээлийн хүрээнд ашиглах гарын авлага боловсруулж, тус гарын авлагыг “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэнцвэртэй мал аж ахуйг тогтвортой хөгжүүлэх төсөл”-ийн жишээн дээр тооцоолол хийн харуулж, зардал-үр өгөөжийн шинжилгээг хэрхэн хийх зөвлөмж боловсруулсан болно. en_US
dc.subject Төслийн хөрөнгө оруулалт, Эдийн засгийн зардал, Эдийн засгийн үр өгөөж, Эдийн засгийн зардал-үр өгөөжийн шинжилгээ en_US
dc.title Төслийн хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтад зардал-үр өгөөжийн шинжилгээг хэрэглэх нь en_US
dc.title.alternative Applying cost-benefit analysis to project investment decision making en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах