СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Төслийн хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтад зардал-үр өгөөжийн шинжилгээг хэрэглэх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.