СЭЗИС - Бүтээлийн сан

УЛААНБААТАР ХОТЫН ТҮРГЭН ХООЛ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ЗАН ТӨЛӨВИЙН СУДАЛГАА

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Тэрбиш, Алтангэрэл
dc.contributor.author Пүрэв, Энхжин
dc.date.accessioned 2020-06-29T07:57:31Z
dc.date.available 2020-06-29T07:57:31Z
dc.date.issued 2020-06-29
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1764
dc.description.abstract Түргэн хоолны газраар үйлчлүүлэгчдийн зан төлөвийн гадаад болон дотоодын ижил төсөөтэй судалгаануудад судлагдсан байдлын судлан, хэрэглэгчдийн зан төлөв, шийдвэр гаргах үйл явц болон худалдан авалтын дараах зан төлөвийн онолын судалгаа хийж өмнөх зорилтууд дээрээ тулгуурлаж, судалгааны дизайн боловсруулж, түргэн хоолны газраар үйлчлүүлэгчдийн зан төлөвийг судлаж, судалгааны үр дүнд нь үндэслэн салбарын бизнес эрхлэгчдэд санал, зөвлөмж боловсруулсан болно. en_US
dc.subject түргэн хоол, үйлчлүүлэгчид, Улаанбаатар хот, хэрэглэгч en_US
dc.title УЛААНБААТАР ХОТЫН ТҮРГЭН ХООЛ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ЗАН ТӨЛӨВИЙН СУДАЛГАА en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах