СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Байгууллагын нөөц төлөвлөлт (ERP) системийн зах зээлийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.