СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Гарааны бизнесийн экосистемд хамтын оффисын нөлөөллийг тодорхойлох нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Чулуунбаатар, Энхболд
dc.contributor.author Энхжаргал, Амартөвшин
dc.date.accessioned 2020-06-29T05:09:15Z
dc.date.available 2020-06-29T05:09:15Z
dc.date.issued 2020-06-29
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1752
dc.description.abstract Сүүлийн жилүүдэд гарааны бизнес асар хурдан хөгжиж ирээдүйд өндөр ашиг, орлого үзүүлж өөрийн улсдаа асар олон боломжийг олгож байгааг зарим улс орон гарааны бизнесийн экосистемийг бүрдүүлэн аль хэдийн эдийн засгийн шинчлэл хийж үр дүнгээ хүртсээр байна. 2014 онд АНУ-ын Up Global /Tech stars/ болон Google for Entrepreneurs байгууллагуудын хамтарсан судалгаагаар ур чадвар, нягтрал /нэгдмэл хамтын ажиллагаа/, соёл, хөрөнгө, хууль, эрх зүй гэх 5 гол бүрдэл бий болсоноор тухайн улс оронд экосистем амжилттай бүрддэг болохыг тогтоожээ. Эдгээр 5 түлхүүр бүрдэлийг нэг дор бүрдүүлснээр тухайн улсын экосистемийн амжилтын эх үүсвэр тавигдаж, энтрепренер, гарааны бизнес эрхлэгчдэд илүү таатай орчин үүсэх юм. Манай улсын экосистемд бүрэлдэн тогтсон ч алдаа мадаг их байдаг. Гарааны бизнесийн хөгжилд тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг янз бүрийн бүтэц бүхий байгууллагууд экосистемийг бүрдүүлдэг. Эдгээр нь инкубаторууд, акселератор, хамтын оффис гэх мэт. Тэгвэл хамтын оффис нь гарааны бизнесийн хөгжилд соёл, нягтрал, ур чадвар гэх хүчин зүйлсийг бий болгож байдаг. Иймээс уг судалгааны ажилаар хамтын оффис нь ямар хэлбэрээр соёл, ур чадвар, нягтралыг бий болгож байгаа талаар судалсан. Нягтралын хувьд өөр өөр мэргэжлийн хүмүүсийг нэг дор байлгаснаар нэгнээсээ суралцах, хамтрах, хөрөнгө оруулагчаа олох боломжийг бий болгодог. Үүнийг бататгахын тулд хамтын оффист байдаг гарааны бизнес эрхлэгчдээс судалгаа авсан ба эдгээр хүчин зүйлс нь тухайн энтрепренерүүдийн хувьд эерэг нөлөөллийг болгодог гэдэг нь батлагдсан. Судалгаанд тулгуурлан хамтын оффист /3 хүчин зүйл тус бүрд/ зориулан санал зөвлөмжийг боловсруулсан. en_US
dc.subject Хамтын оффис en_US
dc.subject Гарааны бизнес en_US
dc.subject Гарааны бизнесийн экосистем en_US
dc.title Гарааны бизнесийн экосистемд хамтын оффисын нөлөөллийг тодорхойлох нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах