СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ҮР АШГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ (Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.