СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Компанийн жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх зүйн хамгаалалтыг судлах нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Жамьяансүрэн, Хулан
dc.contributor.author Баттөмөр, Сондор
dc.date.accessioned 2020-06-29T04:05:03Z
dc.date.available 2020-06-29T04:05:03Z
dc.date.issued 2020-06-29
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1747
dc.description.abstract Тус судалгааны ажлаараа жижиг хувьцаа эзэмшигчдийг тодорхойлж, тэдгээрт тулгамдаж буй асуудлуудыг тодруулах бөгөөд Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу уг асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх боломжтой талаар, жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалахтай холбогдох нэгдсэн тайлан, судалгаа нь одоогоос гурван жилийн өмнө хийгдсэн тул дээрх судалгааны үр дүн практикт гарсан эсэхэд дүгнэлт өгч, жижиг хувьцаа эзэмшигчийн эрх, үүрэгтэй холбогдох бүхий л ойлголтыг судалсан. en_US
dc.subject Компани, жижиг хувьцаа эзэмшигчид, Санхүүгийн зохицуулах хороо. en_US
dc.subject эрх зүйн хамгаалалт en_US
dc.title Компанийн жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх зүйн хамгаалалтыг судлах нь en_US
dc.title.alternative Legal aspects in protection of minority shareholders of companies en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Болдбаатар, Дэлгэрмаа


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах