СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Глобал нэмүү өртгийн сүлжээ ба Монгол Улс

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Цэрэндорж, Батсүх
dc.contributor.author Ганболд, Төгсбилэг
dc.date.accessioned 2020-06-26T08:02:50Z
dc.date.available 2020-06-26T08:02:50Z
dc.date.issued 2020-06-26
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1730
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлаараа глобал нэмүү өртгийн сүлжээний тухай судлан, таниулах, цаашлаад Монгол Улсад глобал нэмүү өртгийн сүлжээг нэвтрүүлэх, түүнээс хэрхэн үр өгөөж хүртэх боломжтой зэргийг тодорхойлсон болно. en_US
dc.subject Глобал нэмүү өртгийн сүлжээ, Монгол Улс, глобалчлал, эдийн засгийн өсөлт, хөгжил, хөгжиж буй улс орнууд, хөгжлийн шинэ зам en_US
dc.title Глобал нэмүү өртгийн сүлжээ ба Монгол Улс en_US
dc.title.alternative Global value chain and Mongolia en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эдийн засаг
ife.Мэргэжил.Индекс D310700
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах