СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Марковын шилжилттэй төлөв байдлын огторгуйн загварууд, тэдгээрийн хэрэглээ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Даашинхүү, Гансүлд
dc.contributor.author Эрдэнэдалай, Тамир
dc.date.accessioned 2020-06-26T07:57:39Z
dc.date.available 2020-06-26T07:57:39Z
dc.date.issued 2020-06-26
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1729
dc.description.abstract Бид хугацааны цувааны эконометрикт мөчлөгийг загварчлахдаа хугацааны цувааг стационарь буюу дундаж, вариац нь тогтмол гэх урьдач нөхцөлийг тавьдаг билээ. Харин (Quandt, 1972), (Goldfeld & Quandt, 1973), болон (Hamilton J. D., 1989) нарын хөгжүүлсэн Марков шилжилт нь бидэнд энэхүү урьдач нөхцөлийг сулруулж өгдөг. Ингэснээр бид ямар дэглэмд байгаагаас хамааран дээрх параметрүүдийг хувьсах байдлаар тодорхойлох боломжтой болж буй билээ. Харин төлөв байдлын огторгуйн загвар нь хамгийн анх хяналтын инженерүүдийн оролцоогоор хөгжсөн бөгөөд үл ажиглагдах төлөв байдлын хувьсагчийг агуулсан динамик системүүдийг илэрхийлэхэд хэрэгтэй хэрэгсэл юм. Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд төлөв байдлын огторгуйн загвар, Марков шилжилтийн загвар болон тэдгээрийг нэгтгэсэн Марковын шилжилттэй төлөв байдлын огторгуйн загварыг онолын хүрээнд судлан мөн тухайн загварын хэрэглээ болох эмпирик судалгааг хийхийг зорилоо. Эмпирик судалгааны үр дүнд Монгол улсын хувьд плакин загвар биелэхгүй байв. en_US
dc.subject Төлөв байдлын огторгуйн загвар, Марковын шилжилт, хэмжилтийн тэгшитгэл, шилжилтийн тэгшитгэл, шүүлтүүр en_US
dc.title Марковын шилжилттэй төлөв байдлын огторгуйн загварууд, тэдгээрийн хэрэглээ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эдийн засаг
ife.Мэргэжил.Индекс D310700
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Пүрэвжав, Гантөмөр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах