Хүсэлт илгээх

Та энэхүү файлыг үзэхийн тулд нэвтрэх шаардлагатай

Нэвтрэх

Бодит бизнесийн мөчлөгийн динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загварын энгийн хувилбар

  1. И-мэйл хаяг нь файлыг явуулахад ашиглагдана.
  2. Файл