СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бодит бизнесийн мөчлөгийн динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загварын энгийн хувилбар

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.