СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох аргын хэрэглээ /Нийслэлийн Шүд Эрүү Нүүрний Төвийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.